Narzędzia do statycznej analizy kodu źródłowego w PyCharm

Kilkukrotnie wspominałem już o IDE PyCharm i jego możliwościach. Oprócz kolorowania składni i obsługi kilku innych głupotek pozwala na przykład definiować narzędzia, które później możemy uruchamiać w trakcie pisania kodu.

Jako programiści Pythona możemy do tych narzędzi zaliczyć te dbające o jakość pisanego przez nas kodu. Oprócz standardowego PEP8 – który jest tylko czubkiem góry lodowej – osobiście chciałbym polecić także: flake8, pylint oraz radon.

flake8 jako linter sprawdza kod pod kątem zgodności ze standardami – dodatkowo rozszerza wspomniany przed chwilą PEP8 o kilka innych wartościowych usprawnień, np. takie związane z komentarzami, nazewnictwem zmiennych, itp.

Podobnie ma się sytuacja z pylint-em, jednak jego zaletą jest ocena naszego kodu z użyciem skali – każda zmiana może wpływać pozytywnie lub negatywnie zgodnie z następującym wzorem. Satysfakcją jest uzyskać ocenę 10.00/10.00 :). Oprócz oceny liczbowej otrzymujemy także zestawienie i najróżniejsze statystyki.

radon natomiast w całkiem przyjemny sposób prezentuje nam informacje na temat złożoności fragmentów naszego kodu – może nam się wtedy zapalić czerwona lampka, że pewne elementy powstałego kodu mogą potencjalnie stanowić wąskie gardło w aplikacji i są dobrym miejscem zaczepienia jeśli chodzi o refaktoryzację.

Zainstalujmy więc sobie narzędzia w czystym środowisku wirtualnym:


pushd ~/Envs
~/bin/Python-3.6.4/bin/python3 -m venv pytools
source pytools/bin/activate
pip install pylint
pip install radon

flake8 zostanie zainstalowany jako zależność podczas instalacji radon-a.

Klikamy „+” aby dodać nowe narzędzie. W otwartym okienku uzupełniamy jak poniżej:

Oczywiście dobrym pomysłem jest także grupowanie naszych narzędzi, np. ze względu na technologię oraz konfiguracja skrótów klawiaturowych:

Poniżej kilka zrzutów po uruchomieniu:

  • flake8:


~/Envs/pytools/bin/flake8 setup.py
setup.py:5:1: F401 're' imported but unused
setup.py:15:1: E302 expected 2 blank lines, found 1
setup.py:38:1: E305 expected 2 blank lines after class or function definition, found 1
setup.py:52:80: E501 line too long (134 > 79 characters)
setup.py:100:80: E501 line too long (116 > 79 characters)
Process finished with exit code 1

  • pylint


~/Envs/pytools/bin/pylint setup.py
Using config file ~/.pylintrc
************* Module setup
C: 52, 0: Line too long (134/100) (line-too-long)
C:100, 0: Line too long (116/100) (line-too-long)
W: 8, 0: Redefining built-in 'open' (redefined-builtin)
C: 1, 0: Missing module docstring (missing-docstring)
C: 13, 0: Constant name "here" doesn't conform to '(([AZ_][AZ09_]*)|(__.*__))$' pattern (invalid-name)
C: 15, 0: Missing class docstring (missing-docstring)
E: 32, 8: Unable to import 'pytest' (import-error)
W: 22,12: Attribute 'pytest_args' defined outside __init__ (attribute-defined-outside-init)
W: 24,12: Attribute 'pytest_args' defined outside __init__ (attribute-defined-outside-init)
W: 29, 8: Attribute 'test_suite' defined outside __init__ (attribute-defined-outside-init)
C: 43, 0: Constant name "packages" doesn't conform to '(([A-Z_][A-Z0-9_]*)|(__.*__))$' pattern (invalid-name)
C: 45, 0: Constant name "requires" doesn't conform to '(([AZ_][AZ09_]*)|(__.*__))$' pattern (invalid-name)
C: 52, 0: Constant name "test_requirements" doesn't conform to '(([A-Z_][A-Z0-9_]*)|(__.*__))$' pattern (invalid-name)
C: 54, 0: Constant name "about" doesn't conform to '(([AZ_][AZ09_]*)|(__.*__))$' pattern (invalid-name)
W: 56, 4: Use of exec (exec-used)
C: 59, 4: Constant name "readme" doesn't conform to '(([A-Z_][A-Z0-9_]*)|(__.*__))$' pattern (invalid-name)
C: 61, 4: Constant name "history" doesn't conform to '(([AZ_][AZ09_]*)|(__.*__))$' pattern (invalid-name)
W: 5, 0: Unused import re (unused-import)
Report
======
39 statements analysed.
Statistics by type
——————
+———+——-+———–+———–+————+———+
|type |number |old number |difference |%documented |%badname |
+=========+=======+===========+===========+============+=========+
|module |1 |NC |NC |0.00 |0.00 |
+———+——-+———–+———–+————+———+
|class |1 |NC |NC |0.00 |0.00 |
+———+——-+———–+———–+————+———+
|method |3 |NC |NC |100.00 |0.00 |
+———+——-+———–+———–+————+———+
|function |0 |NC |NC |0 |0 |
+———+——-+———–+———–+————+———+
Raw metrics
———–
+———-+——-+——+———+———–+
|type |number |% |previous |difference |
+==========+=======+======+=========+===========+
|code |63 |60.58 |NC |NC |
+———-+——-+——+———+———–+
|docstring |21 |20.19 |NC |NC |
+———-+——-+——+———+———–+
|comment |3 |2.88 |NC |NC |
+———-+——-+——+———+———–+
|empty |17 |16.35 |NC |NC |
+———-+——-+——+———+———–+
Duplication
———–
+————————-+——+———+———–+
| |now |previous |difference |
+=========================+======+=========+===========+
|nb duplicated lines |0 |NC |NC |
+————————-+——+———+———–+
|percent duplicated lines |0.000 |NC |NC |
+————————-+——+———+———–+
Messages by category
——————–
+———–+——-+———+———–+
|type |number |previous |difference |
+===========+=======+=========+===========+
|convention |11 |NC |NC |
+———–+——-+———+———–+
|refactor |0 |NC |NC |
+———–+——-+———+———–+
|warning |6 |NC |NC |
+———–+——-+———+———–+
|error |1 |NC |NC |
+———–+——-+———+———–+
Messages
——–
+——————————-+————+
|message id |occurrences |
+===============================+============+
|invalid-name |7 |
+——————————-+————+
|attribute-defined-outside-init |3 |
+——————————-+————+
|missing-docstring |2 |
+——————————-+————+
|line-too-long |2 |
+——————————-+————+
|unused-import |1 |
+——————————-+————+
|redefined-builtin |1 |
+——————————-+————+
|import-error |1 |
+——————————-+————+
|exec-used |1 |
+——————————-+————+
———————————–
Your code has been rated at 4.36/10
Process finished with exit code 22

  • radon


~/Envs/pytools/bin/radon cc setup.py
setup.py
M 18:4 PyTest.initialize_options – A
C 15:0 PyTest – A
M 26:4 PyTest.finalize_options – A
M 31:4 PyTest.run_tests – A
Process finished with exit code 0

view raw

radon.result.sh

hosted with ❤ by GitHub

Więcej doczytać można w następujących źródłach:

  1. About style guide of python and linter tool. pep8, pyflakes, flake8, haking, Pylint.
  2. What is Flake8 and why we should use it?

PyCode Carrots w Poznaniu

PyCode Carrots logo

W dniach 27.11.2015-29.11.2015 w Instytucie Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się warsztaty PyCode Carrots. Z 500 zgłoszeń zostało wybranych 48 osób. Na 3 uczestników warsztatów przypadał 1 mentor + organizatorzy, więc wydarzenie całkiem udane. Miałem przyjemność bycia jednym z mentorów.

12274350_1070684122950778_2519210851228097787_n

Na Twittera spływały na bieżąco różności z imprezy – co można w większości znaleźć pod #goCarrots, #PyCode oraz @ggCarrots.

Oczywiście nie brakowało przerw od programowania w postaci prezentacji robotów Lego oraz zawodów sumo dla robotów, prezentacji Oculus oraz Sphero, szkolenia z umiejętności miękkich (głównie nt. Elevator Pitch), prezentacji firm oraz projektów oraz wystąpienia przedstawiającego możliwość przenoszenia jedzenia z gier do świata rzeczywistego.

Warto wspomnieć także o konkursach, w których do wygrania były m.in książki związane z Pythonem.

Dziękuję wszystkim uczestnikom, organizatorom i mentorom za wspólnie spędzony czas i wszystko, czego się od siebie nauczyliśmy.

PyTrening z PyLadies vol. 2 – Poznań

pyladies

Cześć wszystkim,

ponieważ już jutro w Poznaniu rusza druga edycja nauki programowania w Pythonie pod szyldem PyLadies chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich, którzy nie wiedzą gdzie lub boją się wystartować z nauką programowania.

Start: 21.10.2015 r., godzina 18:30, Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe – Piotrowo 2, Sala L 1.121.

 

Harmonogram (wstępny plan z możliwymi zmianami w przyszłości):

21.10 PyTrening 2.0 # 0 Spotkanie organizacyjne.
28.10 PyTrening 2.0 # 1 Wprowadzenie. Instalacja Pythona. Wstęp do konsoli. windowsowej/basha. „Hello World”.
04.11 PyTrening 2.0 # 2 Linux.
18.11 PyTrening 2.0 # 3 Wstęp do algorytmiki
25.11 PyTrening 2.0 # 3.1 Scratch
02.12 PyTrening 2.0 # 4 Typy danych
09.12 PyTrening 2.0 # 5 Słowniki, sety
16.12 PyTrening 2.0 # 6 Pętle
13.01 PyTrening 2.0 # 7 Praca z plikami
20.01 PyTrening 2.0 # 8 Funkcje, moduły
27.01 PyTrening 2.0 # 9 PODSUMOWANIE
02.03 PyTrening 2.0 # 10 List comprehension, map, zip, lambda
09.03 PyTrening 2.0 # 11.0 Klasy
16.03 PyTrening 2.0 # 11.1 Dziedziczenie
06.04 PyTrening 2.0 # 12 Web scraping
13.04 PyTrening 2.0 # 13 Flask
20.04 PyTrening 2.0 # 14 Alchemy
27.04 PyTrening 2.0 # 15 Okienka – GUI
11.05 PyTrening 2.0 # 16 Unit testing, TDD
18.05 PyTrening 2.0 # 17.0 Zadania z całego roku. Utrwalenie wiedzy – część I
01.06 PyTrening 2.0 # 17.1 Zadania z całego roku. Utrwalenie wiedzy – część II
08.06 PyTrening 2.0 # 18 PODSUMOWANIE

O ile wiem to oprócz uczestników bardzo mile widziani są także mentorzy.

Więcej szczegółów:
Twitter
Facebook

Serdecznie zapraszam.

Poważne zmiany – migracja do Pythona

Python logo

Dzięki zaproszeniu na warsztaty Python Has Power organizowanym przez firmę STX Next dla programistów PHP udało mi się wstępnie zapoznać z praktykami wytwarzania oprogramowania panującymi w tej firmie.

I co z tego?

A to, że po upływie kilku miesięcy od warsztatów dojrzałem do poważnej decyzji – migracja do Pythona. Postanowiłem wziąć udział w rekrutacji. W stosunku do dotychczasowych rekrutacji (na programistę PHP), w których brałem udział ta trwała dość długo i oczywiście każde spotkanie to jednak był jakiś dodatkowy stres.

Co z tego wynikło?

Udało się i jestem szczęśliwym Pythonowcem. Pracuję w świetnym zespole, w jednym z największych Software House w Europie. Używam przyjemnego języka programowania. Wykorzystuję Scrum. Codziennie uczę się nowych rzeczy. Jestem pod wrażeniem, jak bardzo klient może być zadowolony z otrzymanego produktu. Zmieniło się też spojrzenie na pracę – znacznie przyjemniej rano otwiera się oczy.

Zmienia się także kierunek bloga. Zacznie się pojawiać więcej wpisów dotyczących Pythona kosztem PHP.

Python i błąd R6034: An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly

Od kilku dni próba uruchomienia jakiegokolwiek modułu Pythona pobranego z sieci kończyła się poniższym komunikatem:

R6034
An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly.
Please contact the application's support team for more information.

Ciężko cokolwiek konkretnego na ten temat znaleźć w sieci, jednak warto spróbować poniższego rozwiązania. Trudno określić, co może być konkretną przyczyną takiego stanu rzeczy – problem pojawiał się praktycznie w każdym module – dlatego przedstawię wszystko co zrobiłem w kierunku poprawienia tego dziwnego zachowania.

  1. Usunięcie ze zmiennej systemowej PATH wszystkich nawiązań do innych wersji Pythona
  2. Instalacja MinGW oraz dodanie ścieżki do zmiennej systemowej PATH
  3. Dodanie zmiennej PYTHONPATH do zmiennych użytkownika
  4. Dodanie ścieżki do Pythona do zmiennej systemowej PATH

Opis dotyczy Windows 7 oraz Pythona w wersji 2.7.2 dla systemów 32 bitowych – istniał częsty problem z dostępnością modułów 64 bitowych.

1. Usunięcie ze zmiennej systemowej PATH wszystkich nawiązań do innych wersji Pythona
Na początku proponuję wyrzucić ze zmiennej PATH wszystkie odwołania do innych wersji Pythona. Może to być cokolwiek, np.: Panda3D czy Blender – dostarczany jest z nimi ich Python, co może powodować konflikty. Tymczasowo wszystkie odwołania wyrzucamy, w razie potrzeby jeśli wszystko przejdzie pomyślnie, będziemy mogli przywrócić dodatkowe wpisy w zmiennej PATH. Modyfikację zmiennych systemowych dokonać możemy w poniższy sposób:
Wciskamy jednocześnie WIN+Pause/Break aby otworzyć informacje o Systemie Windows. W otwartym oknie wybieramy „Zaawansowane ustawienia systemu”, zakładka „Zaawansowane” i przycisk „Zmienne środowiskowe”.

2. Instalacja MinGW oraz dodanie ścieżki do zmiennej systemowej PATH.
Ze strony SourceForge.net pobieramy mingw-get-inst.exe który zatroszczy się o pobranie odpowiednich komponentów i całą instalację. Zakładam, że zostanie zainstalowany w C:\MinGW. Do zmiennej systemowej PATH dodajemy na samym początku ścieżkę do instalacji MinGW (C:\MinGW\bin).

3. Dodanie zmiennej PYTHONPATH do zmiennych systemowych.
Okno edycji zmiennych wywołujemy jak w punkcie 1. W otwartym oknie w sekcji „Zmienne użytkownika dla [nazwa użytkownika]” jeśli nie istnieje, dodajemy nową zmienną PYTHONPATH i nadajemy jej wartość w postaci ścieżki instalacji Pythona – dla mnie jest to C:\Python27\.

4. Dodanie ścieżki do Pythona do zmiennej systemowej PATH.
Wszystko wykonujemy jak powyżej, jednak tym razem modyfikacja dotyczy zmiennej PATH/Path w sekcji „Zmienne systemowe”. Dodajemy ścieżkę do naszej instalacji Pythona do tej zmiennej – najlepiej zaraz za ścieżką do MinGW.

Proszę o informację, czy pomogło w Waszym przypadku.