Jeszcze jeden blog o programowaniu

Radosne twórczości leniwego programisty

Archive for the ‘Windows 7 (64bit)’ Category

Dodawanie pliku .xxx w Windows

with one comment

Często spotykam się z różnymi proponowanymi obejściami (tworzenia z linii poleceń) albo tłumaczeniami, że jest to wyjątkowo trudne podczas próby stworzenia w Windows pliku, którego nazwa znajduje się dopiero po kropce. W systemach pochodnych od Unix można to zrobić poprzez proste:

touch .gitignore
touch .htaccess

Windows domyślnie nie dostarcza narzędzia touch, a próba utworzenia pliku o podanej wcześniej nazwie kończy się nieprzyjemnym komunikatem „Zmień nazwꔄWpisz nazwę pliku”.

Rozwiązanie:

Wpisując nazwę pliku dodajemy kropkę na końcu nazwy pliku, przykładowo przy tworzeniu nowego pliku (klikamy prawym przyciskiem myszy > Nowy > Dokument Tekstowy):

.gitignore.

Zostaniemy zapytani, czy chcemy zmienić nazwę pliku – oczywiście, że tak.

Powstanie plik .gitignore

Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia.

Written by Filip Górczyński

2015.02.10 at 20:09:19

SSH w Windows i komunikat „The server’s host key is not cached in the registry”

leave a comment »

Git

Git mimo utworzenia poprawnych kluczy, dodania ich do agenta (pageant.exe) i dodania klucza SSH w konfiguracji GitHub, przy próbie np.: klonowania projektu, wyświetla komunikat:


The server's host key is not cached in the registry. You
have no guarantee that the server is the computer you
think it is.
The server's rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx
Connection abandoned.
fatal: The remote end hung up unexpectedly

Ponieważ wszystko co należało zrobić – zostało zrobione, zaczęło się grzebanie i próbowanie wszystkiego co tylko mogło przyjść do głowy.

Dopiero po wykonaniu poniższego polecenia wszystko zaczęło działać jak należy:

plink.exe git@github.com

plink.exe instalowany jest np. z pakietem PuTTY.

Written by Filip Górczyński

2014.10.18 at 21:28:32

Solr 4 w Windows 7 na Tomcat 8

leave a comment »

Apache SolrPoniżej przedstawiam czynności jakie musiałem wykonać w celu zainstalowania Solr4 w Windows 7 na serwerze Apache Tomcat 8.

1. Pobieramy wersję instalacyjną JDK8 odpowiednią dla naszego systemu operacyjnego (oczywiście o ile już jej wcześniej nie instalowaliśmy); dla mnie było to jdk-8u25-windows-x64.exe. Instalujemy jak każdą inną aplikację w Windows.

2. Pobieramy i instalujemy Apache Tomcat 8. Dla wygody można pobrać plik instalacyjny 32-bit/64-bit Windows Service Installer. Jako katalog instalacyjny dla Tomcat 8 wybrałem C:\dev\tomcat8.

3. Po zainstalowaniu możemy wejść w przeglądarce na adres http://localhost:8080/ w celu zweryfikowania poprawności instalacji (oczywiście określając odpowiedni port, którypodaliśmy w trakcie instalacji Tomcata). Powinniśmy zobaczyć ekran podobny do poniższego:

tomcat8

4. Zatrzymujemy usługę Tomcat: wybieramy Monitor Tomcat w menu programów Windows, w oknie klikamy przycisk Stop.

5. Ze strony domowej Solr pobieramy ostatnią wersję, ja wybrałem solr-4.10.1.zip.

6. Pobrany plik możemy rozpakować do C:\solr-4.10.1\; z tego katalogu będziemy potrzebowali tylko niewielką część.

7. Z lokalizacji C:\solr-4.10.1\dist\ kopiujemy plik solr-4.10.1.war do katalogu C:\dev\tomcat8\webapps\ oraz zmieniamy nazwę tego pliku – usuwamy numer wersji pozostawiając tylko solr.war.

8. Tworzymy nowy pusty katalog i uznajemy go za katalog domowy Solra – przykładowo C:\dev\solr.

9. Z katalogu C:\solr-4.10.1\example\solr\ kopiujemy wszystko do utworzonego przed chwilą katalogu C:\dev\solr – będziemy mieć tu m.in. katalogi bin oraz collection1.

10. Z katalogu C:\solr-4.10.1\example\lib\ext\ kopiujemy wszystkie pliki *.jar (ok 5 plików) do katalogu C:\dev\tomcat8\lib.

11. Ustawiamy wartość dla solr.solr.home. W okienku Monitor Tomcat; w zakładce Java w polu  Java Options dodajemy na końcu katalog domowy naszego Solra:

 

-Dsolr.solr.home=C:\dev\solr


12. W tym samym oknie przechodzimy do pierwszej zakładki, gdzie uruchamiamy usługę Tomcat 8 przyciskiem Start.

13. Tomcat dostępny jest pod adresem http://localhost:8080/. Solr natomiast jest dostępny pod adresem http://localhost:8080/solr/.

Solr4 Dashboard

Written by Filip Górczyński

2014.10.18 at 18:28:28

Windows 7, Git, SSH agent – Could not open a connection to your authentication agent.

leave a comment »

GitPo zainstalowaniu Git, stworzeniu nowych kluczy prywatnego i publicznego oraz dodaniu ich do Bitbucketa, mimo wykonania polecenia:

git clone [url-repozytorium]

otrzymujemy komunikat:

Could not open a connection to your authentication agent.

W sieci znalazłem kilka propozycji rozwiązania problemu, ale większość działa jedynie na środowiskach nie Windowsowych i kończy się wykonaniem polecenia eval `ssh-agent`, które na Windowsie oczywiście nie działa.

Moja propozycja rozwiązania.
Pobieramy i instalujemy PuTTY, szczególnie będzie nas interesował PuTTY i Pageant. Jeśli już posiadamy zainstalowaną wersję PuTTY mogliśmy wykorzystywać PuTTYgen do stworzenia pary naszych kluczy.

Uruchamiamy PuTTY, w pole adresu wpisujemy bitbucket.org (lub github.com – w zależności od tego, który host nas interesuje), port zostawiamy domyślny, możemy zaznaczyć opcję, aby nie zamykał okienka, ale to raczej nie ma wielkiego znaczenia.
Próbujemy się połączyć z tym hostem, przed połączeniem poprosi nas o potwierdzenie, czy klucz danego hosta ma zostać dodany do zaufanych. Klikamy TAK. I tutaj już za wiele nam nie będzie potrzebne więc można wszystko pozamykać.
Uruchamiamy Pageant i ładujemy do niego nasz klucz – plik *.ppk, znajdujący się przykładowo w ~/.ssh/id_rsa.ppk).

Po załadowaniu klucza do Pageant powinniśmy już bezproblemowo móc wykonać wszelakie operacje na repozytorium: push, pull, itd.

Written by Filip Górczyński

2014.09.17 at 20:14:35

Chrome – problem z wczytywaniem zasobów (obrazków, CSS)

with one comment

Chrome IconKilka instalacji temu pojawiła się w Google Chrome dziwna przypadłość, że nie zawsze wczytuje zasoby, a pomaga dopiero kilkukrotne odświeżenie strony. Proponowane rozwiązania to m. in.: włączenie trybu incognito, czyszczenie cache całego Chrome’a, zmiany w konfiguracji związane z pobieraniem treści stron „na zapas” (przewidywanie?), wyłączanie rozszerzeń, wszelakie kombinacje z ustawieniami proxy, z ustawieniami firewall i antywirusa, ponowne uruchamianie komputera w „safe mode”, reinstalacje sterowników i wiele innych.

W chwili obecnej problem udało się rozwiązać w 2 przypadkach, a jedyne co trzeba było zrobić to:

1. Pobrać aktualną wersję pliku instalacyjnego Google Chrome: klikamy „Pobierz Chrome”.

chromefix_step_12. Udajemy, że akceptujemy klikając „Zaakceptuj i zainstaluj”.

chromefix_step_2

3. Następnie proces ten przerywamy i zamykamy okienko instalacji.

chromefix_step_34. Klikamy „kliknij  tutaj, by spróbować ponownie”.

chromefix_step_45. Będziemy mogli dzięki temu pobrać plik ChromeSetup.exe bezpośrednio – bez uruchamiania automagicznej instalacji.

chromefix_step_56. Gdy już pobierzemy plik na dysk, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, otwieramy okienko „Właściwości” i klikamy „Odblokuj” (prawdę mówiąc, nie wiem dokładnie jakie ma to znaczenie dla systemu operacyjnego 🙂 ). Klikamy OK.

chromefix_step_67. Ostatni krok, prawym przyciskiem myszy klikamy na pliku i wybieramy opcję „Uruchom jako administrator”.

chromefix_step_78. Ostatni krok to najzwyklejsze klikanie dalej podczas instalacji.

Written by Filip Górczyński

2013.11.28 at 18:52:32

Brak ikon na podstronach serwera Apache po instalacji środowiska WAMP

leave a comment »

Instalacja środowiska WAMP to dopiero początek. Z czasem przychodzi potrzeba konfigurowania i poprawiania jego sposobu działania. Jednym z problemów na które natrafiłem jest brak wyświetlania ikonek na podstronach serwera Apache podczas przeglądania struktury katalogów. W miejsce katalogów pojawiał się np. napis [DIR]. Same ikonki znaleźć możemy w katalogu serwera Apache, w moim przypadku jest to C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17. Oczywiście chodzi o katalog icons. Aby wyświetlać ikonki poprawnie – lub ewentualnie podmienić ikonki na własne – musimy poprawić ścieżkę do katalogu z ikonkami.

Plik z odpowiednią konfiguracją znajdziemy w C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\conf\extra. Interesuje nas plik httpd-autoindex.conf.

Alias /icons/ "C:/wamp/bin/apache/Apache2.2.17/icons/"

<Directory "C:/wamp/bin/apache/Apache2.2.17/icons">
   Options Indexes MultiViews
   AllowOverride None
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>

Jedyną czynnością jaką musimy wykonać jest określenie w obu miejscach prawidłowych ścieżek do naszego katalogu z ikonkami oraz restart serwera.

Written by Filip Górczyński

2012.02.12 at 19:36:43

Python i błąd R6034: An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly

leave a comment »

Od kilku dni próba uruchomienia jakiegokolwiek modułu Pythona pobranego z sieci kończyła się poniższym komunikatem:

R6034
An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly.
Please contact the application's support team for more information.

Ciężko cokolwiek konkretnego na ten temat znaleźć w sieci, jednak warto spróbować poniższego rozwiązania. Trudno określić, co może być konkretną przyczyną takiego stanu rzeczy – problem pojawiał się praktycznie w każdym module – dlatego przedstawię wszystko co zrobiłem w kierunku poprawienia tego dziwnego zachowania.

  1. Usunięcie ze zmiennej systemowej PATH wszystkich nawiązań do innych wersji Pythona
  2. Instalacja MinGW oraz dodanie ścieżki do zmiennej systemowej PATH
  3. Dodanie zmiennej PYTHONPATH do zmiennych użytkownika
  4. Dodanie ścieżki do Pythona do zmiennej systemowej PATH

Opis dotyczy Windows 7 oraz Pythona w wersji 2.7.2 dla systemów 32 bitowych – istniał częsty problem z dostępnością modułów 64 bitowych.

1. Usunięcie ze zmiennej systemowej PATH wszystkich nawiązań do innych wersji Pythona
Na początku proponuję wyrzucić ze zmiennej PATH wszystkie odwołania do innych wersji Pythona. Może to być cokolwiek, np.: Panda3D czy Blender – dostarczany jest z nimi ich Python, co może powodować konflikty. Tymczasowo wszystkie odwołania wyrzucamy, w razie potrzeby jeśli wszystko przejdzie pomyślnie, będziemy mogli przywrócić dodatkowe wpisy w zmiennej PATH. Modyfikację zmiennych systemowych dokonać możemy w poniższy sposób:
Wciskamy jednocześnie WIN+Pause/Break aby otworzyć informacje o Systemie Windows. W otwartym oknie wybieramy „Zaawansowane ustawienia systemu”, zakładka „Zaawansowane” i przycisk „Zmienne środowiskowe”.

2. Instalacja MinGW oraz dodanie ścieżki do zmiennej systemowej PATH.
Ze strony SourceForge.net pobieramy mingw-get-inst.exe który zatroszczy się o pobranie odpowiednich komponentów i całą instalację. Zakładam, że zostanie zainstalowany w C:\MinGW. Do zmiennej systemowej PATH dodajemy na samym początku ścieżkę do instalacji MinGW (C:\MinGW\bin).

3. Dodanie zmiennej PYTHONPATH do zmiennych systemowych.
Okno edycji zmiennych wywołujemy jak w punkcie 1. W otwartym oknie w sekcji „Zmienne użytkownika dla [nazwa użytkownika]” jeśli nie istnieje, dodajemy nową zmienną PYTHONPATH i nadajemy jej wartość w postaci ścieżki instalacji Pythona – dla mnie jest to C:\Python27\.

4. Dodanie ścieżki do Pythona do zmiennej systemowej PATH.
Wszystko wykonujemy jak powyżej, jednak tym razem modyfikacja dotyczy zmiennej PATH/Path w sekcji „Zmienne systemowe”. Dodajemy ścieżkę do naszej instalacji Pythona do tej zmiennej – najlepiej zaraz za ścieżką do MinGW.

Proszę o informację, czy pomogło w Waszym przypadku.

%d blogerów lubi to: