Jeszcze jeden blog o programowaniu

Radosne twórczości leniwego programisty

Archive for the ‘jQuery’ Category

Drupal 6 i najnowsza wersja jQuery

leave a comment »

Od kilku już projektów w Drupalu spotykałem się z problemem przy wykorzystaniu najaktualniejszej wersji jQuery. Drupal w wersji 6 wykorzystuje jQuery w wersji 1.2.6. Instalacja modułu jquery_update trochę poprawia tą sytuację jednak nadal pozostajemy z wersją 1.3.2. W chwili pisania tego tekstu najnowszą wersją jQuery jest 1.7.1, więc jak widać sporo rzeczy mogło ulec zmianie. Korzystając z najnowszej wersji jQuery mamy w dodatku pewność, że znalezione błędy zostały poprawione (i ewentualnie, powstały nowe), kod został przepisany by działać szybciej, zwiększył się asortyment funkcji.

/*! jQuery v1.7.1 jquery.com | jquery.org/license */
// źródło najaktualniejszej wersji jQuery

$$ = jQuery.noConflict();

console.log('o1. ', $.fn.jquery);
// o1. 1.2.6
// LUB
// o1. 1.3.2

(function($) {
// W tej przestrzeni znajdzie się nasz kod
console.log('o2. ', $.fn.jquery);
   // o2. 1.7.1
})($$);

Co się tutaj dzieje?

Poprzez funkcję jQuery.noConflict() obiektu jQuery utworzymy referencję $$, która będzie przechowywała nowy obiekt biblioteki jQuery (1.7.1 w tym wypadku). Zmienna $$ będzie dostępna w zasięgu globalnym (window), a my będziemy posiadać zmienne $$ (wersja  1.7.1) oraz $ (wersja 1.2.6/1.3.2).

Tworzymy następnie kolejny zasięg poprzez wywołanie kolejnej funkcji anonimowej, do której przekazujemy wcześniej utworzony obiekt jQuery 1.7.1. Drugie wywołanie funkcji anonimowej moglibyśmy pominąć i odwoływać się w naszym kodzie do jQuery wykorzystując zmienną $$, ale osobiście uważam to za mało wygodne.

Written by Filip Górczyński

2012.02.20 at 20:47:31

Przeniesienie wybranych elementów z początku tablicy na jej koniec

leave a comment »

var t = ['jeden', 'dwa', 'trzy', 'cztery', 'pięć', 'sześć'];
var t2 = t.splice(0,2);
console.log(t.concat(t2));
// ["trzy", "cztery", "pięć", "sześć", "jeden", "dwa"]

Written by Filip Górczyński

2011.04.26 at 16:24:43

Drag & Drop dla wierszy w tablicy [jQuery UI]

leave a comment »

Drag & drop powstały z drobnej modyfikacji Sortable z jQuery UI; do ściągnięcia kompletny przykład sortable.zip

Written by Filip Górczyński

2011.03.15 at 19:30:04

%d blogerów lubi to: